Obezite Cerrahisi

Bariatrik Cerrahi Hakkında

Obezitenin ilk basamak tedavisi diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri olmalıdır. Bu tedavilerin başarısız olduğu hastalarda tedaviye ilaçlar eklenebilir. İlaç tedavilerinin ise başarı oranı çok yüksek değildir. Cerahi tedavinin amacı, obeziteye bağlı morbidite ve mortaliteyi, metabolik ve organ fonksiyonlarını iyileştirmektir. Ayrıca ilaç masraflarını, hasta olarak geçirilen gün sayısını azaltmak ve yaşam ka- litesi düzeltmektir. Yapılan çalışmalarda obezite tedavisinde cerrahi dışı yöntemlere kıyasla, cerrahi yöntemlerin uzun dönemde daha etkin ve kalıcı kilo kaybına yol açtığını gösteren sonuçlar vardır. Bariyatrik operasyonlarda teknik, bakım ve izlemde çok büyük ilerlemeler olmasına karşın, risk ve perioperatif komplikasyonlar sıfıra indirilememiştir. O nedenle uygun hasta ve uygun teknik seçimi çok önemlidir. Cerrahi tekniğin seçiminde hasta özellikleri, yandaş hastalıklar ve hastanın kilo verme konusundaki isteği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca cerrahi işlemlerin obezite konusunda eğitimli ellerde gerçekleştirilmesi başarı oranını arttırmada anahtar rol üstlenir.

Bariyatrik cerrahi ile ağırlık kontrolünün sağlanmasına ek olarak Tip 2 Diyabet, HT, dislipidemi ve uyku apnesi gibi obezite ilişkili metabolik sorunlar da büyük ölçüde düzelmektedir.

 

 Bariatrik Cerrahinin avanatajları

Bariyatrik cerrahi olgularına ait elimizde 20 yıla yaklaşan uzun dönem takip sonuçları mevcuttur. Bu sonuçlara göre obezite ile ilişkili neredeyse tüm komplikasyonlarda belirgin azalma söz konusudur. Birçok çalışmada yaş, cinsiyet ve VKİ açısından eşleştirilmiş toplum örneklerine göre tüm nedenlere bağlı ölüm verilerinde yaklaşık %30-40 azalma olduğu bildirilmiştir. Bu oran BC’ye giren koroner arter hastaları içinde %56, tip 2 diyabetliler içinde %92 olarak tespit edilmiştir. Bariyatrik cerrahi ile sağlanan mortalite ve morbidite avantajına ilave olarak uyku apne sendromu, osteoartrit gibi kısıtlayıcı sorunların giderilmesi sayesinde yaşam kalitesi açısından büyük faydalar elde edilebilmektedir. Genel olarak BC sonrası takiplerde pankreatik, renal, retinal, periferik sinir, kardiyovasküler, hepatik ve reprödüktif fonksiyonların stabilize olduğu veya düzeldiği görülmektedir.

Tedavi olmamış hastalarda ortaya çıkabilecek Tip 2 Diyabet ve diğer hastalıkların tedavisi, hastane yatışları, iş gücü kayıpları ve erken olay ve ölümlerin önlenmesi açısından bakıldığında morbid obez kişilerde BC’nin maliyet etkin bir tedavi olduğu gözükmektedir.

Bariatrik Cerrahi Endikasyonları

 • VKİ ≥ 35 kg/m2 olması
 • VKİ ≥ 30 kg/m2 olması durumunda en az bir komorbiditenin eşlik etmesi

> Ameliyat öncesi hastalar 6 ay boyunca bir endokrinolog tarafından takip edilmeli.

> Bu dönemde etkin ve yoğun cerrahi dışı obezite tedavisi uygulanmalı.
> Yeteri kadar kilo kaybı olanlarda cerrahi dışı tedaviye devam edilmeli.

Bariatrik Cerrahide Uygulanan Teknikler ve İdeal Yöntem

Bariyatrik cerrahi (BC)’de ideal yöntem; kilo kaybında etkili, mide ve barsak üzerine en az invazif, gereğinde geri döndürülebilir, morbidite ve mortalitesi düşük ve en önemlisi hastanın kilo verme ihtiyacına göre tekrar cerrahi işlem gerekmeden ayarlanabilir olmalıdır. Ancak günümüzde bu kriterlerin hepsini aynı anda barındıran, her hastada uygulanabilir altın standart bir yöntem geliştirilememiştir. Hastanın mevcut vücut kitle indeksi (BKİ), yandaş hastalıkları ve hedeflenen ağırlığa göre cerrahi tekniğin belirlenmesi en uygun seçenektir.

Kullanılan cerrahi yöntemler 3 ana başlıkta toplanmıştır.

1-Emilim Bozucu Yöntemler; Emilimin aktif olduğu ince barsak uzunluğunu kısaltarak, absorbsiyon yapılan alanın bypass edilmesi ve/veya emilimde rol oynayan biliopankreatik salgılarla karşılaşmayı engelleyerek kilo kaybına yol açan ameliyatlardır.

2-Alımı Kısıtlayıcı Yöntemler (hacim küçültücü); Mide hacmini küçültüp gıda alımını azaltarak kilo kaybı sağlayan ameliyatlardır. İnce barsağın absorbsiyon fonksiyonunda değişiklik olmaz.

3-Kombine Yöntemler; İlk iki yöntemin (emilim bozucu + alımı kısıtlayıcı) kombine edilmesiyle geliştirilen yöntemlerdir. Her iki etkiden de yararlanılır.

Günümüzde yabancı cisim gerektirmeden mide hacmini küçültmeyi sağlayan sleeve gastrektomi (SG) kolay öğrenilmesi, kolay uygulanabilmesi ve daha düşük komplikasyon oranları nedeniyle morbid obezite tedavisinde en sık tercih edilen tedavi yöntemi haline gelmiştir.

Bariatrik Cerrahi Sonrası yeterli kilo kaybı ne kadar olmalıdır?

En uygun olan kilo kaybı vücuttaki fazla kiloların %50-80’inin verilmesidir.

VKI Hesaplama

Yaş
Boy
Kilo

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Mide Balonu

Mide balonu midenizin büyük bölümünü doldurarak daha çabuk doymanıza yardımcı olur, bunun sayesinde yemek porsiyonlarınızı azaltmaya ve kalori alımınızı azaltmaya teşvik eder.

Tüp Mide Ameliyatı

Kısıtlayıcı bir Obezite ve metabolik cerrahi ameliyat yöntemidir. Bu yöntemde amaç midenin hacim olarak kapasitesini küçültmektir.

Roux-en-Y Gastrik bypass

Tüp mide ameliyatından farklı olarak mide çıkartılmaz, barsakların bir kısmı devre dışı bırakılır. Hem yeme kısıtlayıcı hem de emilimi bozucu bir obezite cerrahi ameliyatıdır.

Mini gastrik bypass

Kısıtlanan mide hacmi öğünlerin miktarını azaltır, uygulaması ve öğrenmesi kolay bir tekniktir. Uzun dönemde kabul edilebilir yan etkilerle etkili kilo kaybı sağlar, yandaş sorunların kontrolünde oldukça etkilidir.

Op. Dr. Nail Ömer - Uzmanlık Alanları

Obezite ve Metabolik Cerrahi
 • Mide Balonu
 • Tüp Mide Ameliyatı
 • Roux-en-Y Gastrik Bypass
 • Mini gastrik bypass
Genel ve Laparoskopik Cerrahi
Onkolojik Cerrahi
 • Mide Kanseri
 • İnce bağırsak tümörleri
 • Kolon Kanseri
 • Rektum Kanseri
Endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi
 • Rektoskopi

Op. Dr. Nail Ömer

General and Bariatric Surgery

Detaylı bilgilendirme ve randevu için lütfen iletişime gecin >

İletişim

(+90) 507 981-2722

info@nailomer.com

Online Meeting

Linkler

Obezite ve Metabolik Cerrahi

Tüp Mide Ameliyatı

Onkolojik Cerrahi

İletişim

KVKK

Randevu 

Online Randevu

444 1 300

Merkez Mah. Çukurçeşme Caddesi No:51 Gaziosmanpaşa İSTANBUL

Sitede yer alan içerik, tıbbi ve cerrahi konular hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcıları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Sitede yer alan içerik, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler, bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye dönük yönlendirme amacı taşımamaktadır.

WhatsApp